My Photo
Name:
Location: McGaheysville, VA, United States

I am happily married to a wonderful, Godly woman. We both love Jesus and worship God. I compose and perform Christian and instrumental music. I am an ordained minister, and my wife and I are founders and pastors of ALM CyberChurch in Second Life (http://almcyberchurch.org).

Sunday, August 30, 2015

Voices in the Wilderness


John the Baptist was considered a lunatic by many, certainly not someone in line with the established belief systems concerning God at the time. Today we applaud his life and work. But do we reject other voices who are crying out in the wilderness of our own moral wastelands? And how can we objectively know?

Today we turn to the Scriptures for foundation, and consider a few of the modern-day voices of God coming through the most unexpected vessels, as we open our souls to Voices in the Wilderness.

1 Comments:

At September 29, 2015 at 6:20 PM , Blogger Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Bất cứ một điểm đắc ý hay quá tự tin nào, cũng có thể dẫn tới một lần thảm baị. Hơn nữa, dưới loại tâm tình kia, một khi thảm bại, sẽ tạo ra trùng kích khó có thể chấp nhận được với tâm lý của mình!"

Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thật sâu Cao Thăng, nói: "Cao Thăng, ngươi phải nhớ kỹ điểm này."

Cao Thăng trầm tư, lẩm bẩm lại mấy câu đó, gật gật đầu.

"Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng tướng soái sắp tới thời điểm thành công bị gặp phải đả kích! Ở trong mắt thế nhân, ở thời điểm đó, cho dù có gặp phải đả kích cũng tuyệt đối không thể hủy diệt. Nhưng thế sự xoay vần khó ai mà đoán trước được, vị tướng soái kia ngay khi gặp phải đả kích, chưa gượng dậy nổi, binh bại như núi đổ, khiến cho toàn bộ chiến cuộc thất bại! Ngươi cũng biết là vì cái gì?"

"Kỳ vọng quá lớn? Tâm ma phản phệ?" Cao Thăng hỏi như hiểu như không.

"Đúng, mà cũng không đúng." Đệ Ngũ Khinh Nhu nói: "Là bởi vì bọn họ tự khiến mình thất bại! Tự cho rằng mình có thể vững vàng quyết định một kích thắng bại, hoặc cũng có thể là khi lên kế hoạch, cũng chuẩn bị ăn mừng luôn... Nhưng thời điểm thất bại, mới là trí mạng nhất! Trước đó, muôn vàn thất bại cũng không thể đả kích một người, nhưng tại thời điểm đó lại hoàn toàn thất bại thảm hại!"

"Cho nên, từ xưa tới nay, có rất nhiều cuộc chiến như vậy. Hậu nhân nghiên cứu tới

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Copyright © 2010 Abundant Living Ministries