My Photo
Name:
Location: McGaheysville, VA, United States

I am happily married to a wonderful, Godly woman. We both love Jesus and worship God. I compose and perform Christian and instrumental music. I am an ordained minister, and my wife and I are founders and pastors of ALM CyberChurch in Second Life (http://almcyberchurch.org).

Sunday, June 28, 2015

Obedience is Better


Most of us have heard the verse which says, "To obey is better than sacrifice." What does this really mean? And what exactly is obedience? Is it following a list of rules? Or is that just a result of dwelling in the place called obedience? And in that place, what happens to your perspective of life?

Today we explore these questions, as we ponder the true meaning behind the statement that Obedience is Better.

1 Comments:

At September 29, 2015 at 6:20 PM , Blogger Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

nay, trăm câu hỏi không có một lời giải thích. Bởi vì vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng không thể thất bại, nhưng nó lại vẫn thất bại! Đám mưu lược gia nghiên cứu quân sự, gọi là mê án, nhưng chuyện này nói toạc ra chỉ có một điểm: vị thống soái kia trong lòng rối loạn, tâm bị đánh bại. Cho nên khi hắn ra quyết định, đều là sai lầm! Thất bại, là điều không thể tránh được!"

"Ta cũng không muốn thất bại ngay tại lúc này!" Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: "Cho nên ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới thắng lợi!"

"Ta hiểu rồi!" Cao Thăng tâm phục khẩu phục nói.

Sắp tới thời điểm thành công, chính là thởi điểm tất cả mọi người kích động nhất. Nếu như gặp phải đả kích...

Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, đó là một loại tâm lý khó nắm bắt nhất!

"Nếu sau này ngươi muốn tung hoành Trung Tam Thiên, điều này đối với tâm tình ngươi mà nói, rất quan trọng." Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói.

"Vâng."

Đúng lúc này, hạ nhân tiến vào bẩm báo: "Tướng gia, Lục tổng quản trong cung phụng chỉ đến."

"Thánh chỉ?" Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày. Hai chữ này thực xa xôi, từ khi bệ hạ tín nhiệm mình, cho tới ngờ vực vô căn cứ, đến nghi kị, đến phòng bị, đến thống hận...Mình chưa từng nhận được đạo thánh chỉ nào.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Copyright © 2010 Abundant Living Ministries