My Photo
Name:
Location: McGaheysville, VA, United States

I am happily married to a wonderful, Godly woman. We both love Jesus and worship God. I compose and perform Christian and instrumental music. I am an ordained minister, and my wife and I are founders and pastors of ALM CyberChurch in Second Life (http://almcyberchurch.org).

Sunday, May 3, 2015

Letting Go, Part 7: Earthly Attachments


What is it that causes fear, guilt, blame, shame, grief, lies, and illusions? Are these unavoidable parts of life above whose power we cannot rise? Or will we be free only some time in the sweet by and by?

Today we examine these questions in light of the Scriptures, as we ponder the incredible power of Letting Go of Earthly Attachments.

1 Comments:

At September 29, 2015 at 6:20 PM , Blogger Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Không để bất luận kẻ nào nhận ra.

Cao đại thiếu gia có một cố kỵ trong lòng! Mà điều cố kỵ đó chính là ác mộng của Cao Thăng. Tuy cái ác mộng kia cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng Cao Thăng không dám có nửa điểm sơ suất.

Nghiệp chướng a! Cao Thăng vô số lần thầm kêu ai oán trong lòng.

Mỗi lần nhớ tới vị Hô Duyên cô nương kia, Cao đại thiếu lại giống như nuốt phải một con ruồi. Cái loại chán ghét, chỉ muốn ói ra.

"Tướng gia, theo ngươi thấy, hành động lần này, có mấy thành nắm chắc bắt được Sở diêm vương?" Cao Thăng nói.

"Hiện tại chỉ có thể nói Sở công tử kia là giả, chứ không thể nói là Sở diêm vương." Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói: "Trước khi Cảnh vương tọa trở về, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh."

"Hành động chu đáo chặt mẽ, thế như lôi đình vạn quân như vậy, chẳng lẽ tướng gia cho rằng vẫn còn điều gì bất ngờ có thẻ xảy ra?" Cao Thăng kinh ngạc hỏi. ở trong lòng hắn, hành động lần này tuyệt đối không sơ hở tý nào.

Sở diêm vương có chạy đằng trời!

"Khi làm một việc gì, cũng phải dốc hết toàn lực, đồng thời tận lực làm đến mức tốt nhất, cũng phải thu nhỏ lại vô hạn cái hỉ lo sắp thành công lại, tận hết khả năng suy nghĩ một chút, những trở ngại có thể gặp phải....!" Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt âm trầm: "Như thế, mới có thể lần lượt thu hoạch được kinh hỉ! Cho dù thành công trong dự liệu, cũng có thể tạo cho mình một loại cảm giác kinh hỉ, thành tựu!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Copyright © 2010 Abundant Living Ministries